ایده پردازی برای تبلیغات

ایده پردازی برای تبلیغات

190,000تومان
موجودی: در انبار

در کتاب ایده پردازی برای تبلیغات نویسنده با بیان روان و توأم با طنز در دو بخش اصلی شما را با مفهوم ایده پردازی در تبلیغات آشنا می کند:در بخش اول با عنوان ده روش ایجاد شرایط مناسب ایده پردازی در ذهن شما،‌ زیرساخت های ایده پردازی را آماده می کند.در بخش دوم تحت عنوان یک روش پنج مرحله ای برای تولید ایده،‌ در یک مدل پنج مرحله ای شما را وارد دنیای ایده پردازی می کند.پیشنهاد می کنیم حتماً در هنگام مطالعه متن به پاورقی ها توجه کنید تا مفاهیم مد نظر نویسنده را به خوبی درک کنید. ابتدا پیش گفتار کتاب را با دقت بخوانید تا هنگام مطالعه متن وقتی با مثال های نویسنده مواجه می شوید بتوانید آن ها را با تکنیک ها تطبیق دهید. تکنیک های ایده پردازی حلقه مفقوده این کتاب است. نویسنده به تکنیک ه...

- +