زبان انگلیسی در مدیریت و صنایع| جشنواره نوروز

زبان انگلیسی در مدیریت و صنایع| جشنواره نوروز

225,000تومان
موجودی: موجود نمی باشد.

به مناسبت فرا رسیدن بهار و عید سعید نوروز انتشارات ادیبان روز چهار کتاب انگلیسی در حوزه مدیریت و صنایع از بهترین های نشر خود  را در قالب یک بسته به مخاطبان خود همراه با تخفیف ویژه ارائه می دهد. این بسته شامل کتاب های زیر است:دیکشنری تخصصی بازاریابی و نورومارکتینگمؤلفین: مقدسه محمدیان | بهاره کوهمره حسینی | احسان محمودی**دیکشنری تخصصی بازاریابی، نورومارکتینگ مجموعه کامل و جامع از لغات پرکاربرد زبان تخصصی بازاریابی و بازاریابی عصبی می باشد. هدف اصلی و محوری بازاریابی عصبی، درک بهتر تأثیرات محرک های بازاریابی توسط مشاهدات، تفسیر و بررسی احساسات انسانی می باشد. منطقی که در پس بازاریابی عصبی وجود دارد، بر این عقیده استوار است که فرایند تصمیم گیری انسان، چندان آگاهانه...

- +