عصر تأثیرگذاری

عصر تأثیرگذاری

245,000تومان
موجودی: در انبار

عصر حاضر، عصر تأثیرگذاری است. عصر تأثیر قدرت اینفلوئنسرها در تعالی برند شماست. اما مسأله اینجاست که اینفلوئنسر مارکتینگ به خوبی درک نشده است. پیشرفت اینفلوئنسرهای مشهور در رسانه‌های اجتماعی نیز این موضوع را تغییر نمی دهد. در نظر گرفتن این دسته از کاربران رسانه های اجتماعی به عنوان اینفلوئنسر، سوءتفاهمی اساسی در اینفلوئنسر مارکتینگ است.در حالی که بخشی از کتاب عصر تأثیرگذاری در مورد چگونگی تأثیرگذاری بیشتر در سانه‌های اجتماعی بحث می‌کند؛ اما تمرکز نویسنده در این کتاب،‌استفاده از صدای اینفلوئنسرها برای ارسال پیام شماست. این یک سرمایه‌گذاری روی نیروهایی است که شما باید برای انتقال پیامتان به مرزهای خارج از کشور و تحریک تبلیغات دهان به دهان استفاده کنید تا صداهای دیگران متمرکز بر صحبت در ...

- +