کارآفرینی دیجیتال

کارآفرینی دیجیتال

230,000تومان
موجودی: در انبار

کتاب کارآفرینی دیجیتال یک راهنمای جامع در حوزه کارآفرینی دیجیتال، و پلی بین تحقیقات دانشگاهی وحوزه کاربردی و عملکرد صنعت می­ باشد. جناب مورابیتو بررسی استراتژیکی از چالش‌ها وروندهای اصلی مرتبط با کارآفرینی دیجیتال را در کتاب حاضر و در سه بخش ارائه می‌دهد:بخش اول روی مسائل استراتژی و مدیریت تمرکز دارد، و خوانندگان را از طریق تئوری و شیوه ساخت، پیاده‌سازی و رشد سرمایه‌گذاری‌های دیجیتال جدید راهنمایی می‌کند و مهارت‌هایی که برای موفقیت و رهبری کارآفرینان دیجیتال ضروری است را ترسیم می‌نماید. بخش دوم روی سیستم‌های کسب‌وکار دیجیتال تمرکز دارد و جنبه‌های تکنولوژیکی اصلی‌ را توصیف می‌کند که زیرساخت اصلی کارآفرینی دیجیتال می  باشند و از جمله رسانه‌های اجتماعی و اینترنت اشیاء را پشتیبانی می‌کنند. ...

- +