چگونه افراد را تجزیه و تحلیل کنیم؟

چگونه افراد را تجزیه و تحلیل کنیم؟

50,000تومان
موجودی: در انبار

آیا تا به حال … برایتان پیش آمده که با قطعیت تمام وارد بحثی شوید اما در پایان بحث کاملاً گیج شوید و هیچ دلیل منطقی برای اینکه چطور قانع شدید نیابید؟ برای انجام کاری برای دیگران توافق کرده اید که هیچ وقت سر درنیاورده اید دلیل توافقتان از همان ابتدای امر چه بوده است؟اگر جوابتان به این سوالات "بله" است به احتمال زیاد ذهنتان کنترل شده است. یا با کلمات کننده، قدرت تصمیم گیریتان را به بازی گرفته‌اند و شما را وادار به قبول چیزی کرده‌اند که در ابتدا به آن باور نداشته‌اید.این کنترل و دست کاری ذهن، شما را نسبت به توانایی هایتان مردد خواهد کرد و مدام به سرزنش خود خواهید پرداخت. روش های مختلفی برای اینکه متوجه شوید،  تحت کنترل طرف مقابل قرار گرفته‌اید یا خیر وجود دارد:اولین قدم...

- +