تسلط بر سازمان

تسلط بر سازمان

145,000تومان
موجودی: در انبار

کتاب تسلط بر سازمان با هدف بررسی تأثیر مهارت‌های رهبری استراتژیک و دوسواتی سازمانی بر چابکی استراتژیک سازمان با بررسی ادبیات موضوع به رشته تحریر درآمده است.همچنین نقش دوسوتوانی سازمانی در تأثیر رهبری استراتژیک بر چابکی استراتژیک سازمان مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از چهار بخش تشکیل شده است:محیطی که سازمان‌ها در آن قرار دارند هر روز پویاتر و پیچیده‌تر می‌شود. از این رو سازگاری پویایی سازمان‌ها با آن تحولات،‌چندان ساده و آسان نیست.توانایی سازمان‌ها برای انطباق با تغییر و مدیریت در محیط و بازارشان نیازمند مهارت‌های رهبر راهبردی است. برای این نوع رهبری،‌ دوسوتوانی که شرط بنیادی قابلیت‌های یک سازمان است،‌در بهره‌برداری از منابع موجود و مدیریت فعالیت‌های اکتشافی برای بقای آ...

- +