ساختارها و کارکرد سازمان‌های فرهنگی و هنری

ساختارها و کارکرد سازمان‌های فرهنگی و هنری

105,000تومان
موجودی: در انبار

حوزه فرهنگ و هنر نیازمندی مدیر ایرانی است که نسبت به مقوله‌های فرهنگی و هنری اشرافیت داشته باشند و با دانش روز و تجربیات مرتبط تلاش با انگیزه داشته باشند و عوامل انگیزشی در نیروهای زیرمجموعه را نیز افزایش و تقویت کنند. حساسیت در حوزه فرهنگ و هنر زیاد است و سازمان‌ها و مراکز فرهنگی هنری باید در راستای حساسیت‌زدایی اما تقویت و توسعه آن اقدام و عمل داشته باشند.نیروهای هوشمند، مطلع و آگاهی که در جامعه فرهنگ و هنر تلاش می‌کنند، نیازمند نوعی از مدیریت هستند که از این ظرفیت ارزشمند و توانمندی‌های موجود و پتانسیل‌های دارای ارزش بهره لازم را ببرند.هرکدام از مراکز،‌ شیوه، مدل، روش و نگرش خاص خود را دارند و برای تحقق اهداف از آن بهره می‌برند. علی‌رغم آنکه نمای ظاهری فرهنگ و هنر دارای زیبایی و جذا...

- +