اقتصاد احساس

اقتصاد احساس

205,000تومان
موجودی: در انبار

پیشرفت هوش‌مصنوعی باعث ایجاد تغییرات بنیادین در دنیای اقتصاد هم شده است. اقتصاد سنتی که بر اساس اصول تولید، توزیع و مصرف بنا شده بود، اکنون با ظهور آنچه برخی محققان آن را اقتصاد احساس می‌نامند، دچار تغییر بنیادین خواهد شد. این اقتصاد جدید حول محور ایجاد و تبادل احساسات، تجربیات و ارتباطات اجتماعی شکل خواهد گرفت. این تغییری است که به دلیل اهمیت فزاینده ارزش‌های انسان محور، مانند شادی و همدلی ایجاد می‌شود. کتاب اقتصاد احساس به روندهای اقتصادی گذشته نگاهی انداخته و محور آن حول ایجاد اقتصاد احساس شکل گرفته که به خاطر ظهور هوش‌مصنوعی رخ داده است.اقتصاد احساس اقتصادی زنانه است. این بدان معنی است که نقش زنان بدلیل هوش بالای آن‌ها در احساسات و ارتباطات اجتماعی، درآن بیش از مردان خواهد بود. در...

- +