جادوی گیمیفیکیشن

جادوی گیمیفیکیشن

90,000تومان
موجودی: در انبار

گیمیفیکیشن به معنای بهره‌گیری از مکانیک و پویایی بازی‌ها در موقعیت‌های غیربازی است. مطالعات نشان داده که از گیمیفیکیشن در کلاس درس نیز می‌تواند جهت یادگیری مؤثرتر مورد استفاده قرار بگیرد.با این وجود برخی از معلمان بر این باورند که محیط آموزشی دولتی ایدئال بهره‌گیری از این فناوری نیست. بر این اساس، هدف کتاب جادوی گیمیفیکیشن این است که شوخ‌طبعانه مفاهیم گیمیفیکیشن  را ارائه دهد و مجموعه قدم‌هایی که به طور مناسب قاعده‌مند شده‌اند را پیشنهاد دهد. این قدم‌ها می‌توانند به معلمان در فرایند سازماندهی این راهبرد آموزشی کمک کنند.از این رو امکان به کار بردن گیمیفیکیشن با استفاده از امکانات فناوری حتی در محیط‌های بدون ارتباط با فناوری،‌ در این کتاب در اختیار متخصصان آموزش قرار داده شده است....

- +