مدیریت استراتژیک (فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک)

مدیریت استراتژیک (فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک)

135,000تومان
موجودی: در انبار

همچنان که به هزاره سوم گام می نهیم چالش رهبری و هدایت سازمان ها و کسب وکار - مدیریت استراتژیک- یک مسئله اصلی برای مدیران محسوب میشود. در هزاره سوم نقش فناوری اطلاعات در کسب وکار قطعا بیش از گذشته خواهد بود و می توان پیش بینی کرد که بسیاری از شرایط و موقعیت های کسب وکار را تغییر و با دگرگونی شگرف مواجه نماید.کتاب "مدیریت استراتژیک" علاوه بر کاربرد آموزشی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های فناوری اطلاعات، فنی مهندسی، مدیریت و سایر رشته های مرتبط می تواند مرجع مناسبی برای مدیران، کارشناسان وعلاقه مندان به مباحث مدیریتی و فناوری اطلاعات باشد....

- +