مدیریت تبلیغات در فرآیند بازاریابی و فروش

مدیریت تبلیغات در فرآیند بازاریابی و فروش

280,000تومان
موجودی: در انبار

تبلیغات شکلی از ارتباطات است که بین شرکت و مخاطب هدفش با استفاده از همه رسانه های جمعی یا تعدادی از آن ها، از طریق پول انجام می شود. انتخاب و چگونگی شعار تبلیغاتی مناسب، بازاریابی عصبی، روش های تبلیغ پنهان، تاکتیک های تبلیغاتی، اشتباهات تبلیغاتی، زبان بدن در تبلیغات، روش های کم هزینه تبلیغاتی ازجمله موضوعاتی است که در کتاب مدیریت تبلیغات در فرآیند بازاریابی و فروش توضیح داده شده اند.  در این کتاب با نقش های تبلیغات تجاری و تفاوت تبلیغات با برندینگ و روابط عمومی آشنا میشوید. نقش تبلیغات در افکار عمومی یا پذیرش اجتماعی، اهداف مختلف تبلیغاتی، استراتژیهای تبلیغات و مفاهیم دیگر حوزه تبلیغات به تفصیل توضیح داده شده اند....

- +