اصول و مبانی مدیریت

اصول و مبانی مدیریت

25,000تومان
موجودی: موجود نمی باشد.

عصر حاضر را عصر دانش، خردورزی و دانایی می نامند. سرعت فزاینده ی علم و تکنولوژی، شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را زیادتر نموده است. دانش مدیریت -اصول و مبانی مدیریت- از دیر باز در گنجینه معارف بشر موجود بوده و با گذشت زمان توانسته است با بهره گیری از تجربه های عملی انسان در اداره جوامع بشری، گسترش یابد.امروزه یکی از مباحث مهم و چالش برانگیز بحث مدیریت تفکرات، اندیشه ها، تصمیم گیری ها، اقدامات و فعالیت های مدیریان و مسئولان یک جامعه است.هر چقدر موقعیت و جایگاه یک سازمان مهم تر و حساس تر باشد، آن سازمان نیازمند مدیریتی قوی و کارآمدتر است و حتما باید به هنگام سپردن مسئولیت و مدیریت به افراد، شاخصه های لازم کاربردی در آنها دیده و لحاظ شود.کتاب اصول و مبانی مدیریت سعی بر توضیح س...

- +