شیوه اقناع و تبلیغ

شیوه اقناع و تبلیغ

22,000تومان
موجودی: در انبار

در دنیای امروز، که تبلیغات به یک تجارت و صنعت بزرگ تبدیل شده است شیوه اقناع و تبلیغ لازمه برد تبلیغات است. تبلیغات یک صنعت و ابزار است که امروزه بسیار مورد استفاده صاحبان کسب و کار است. هر ساله مبالغ زیادی صرف امور تبلیغاتی مشود، بنابراین لازم است انجام تبلیغات به شکلی کارا و موثر صورت پذیرد. مخاطب باید بداند که چه چیزی برای ارائه داریم تا بتواند خریدار محصول یا اندیشه ما باشد و این دلیلی بر اهمیت تبلیغات و جایگاه آن در فرآِیند اقناع است. در واقع اقناع به بخش جدایی ناپذیر زندگی ما بتدیل شده است.  هدف اصلی کتاب "شیوه اقناع و تبلیغ" پرداختن به مباحث ارتباطاتی است که در زمینه اقناع و تبلیغات وجود دارند. در ابتدا به مفاهیمی چون اقناع و تبلیغات خواهد پرداخت و سعی میکند برای هر یک تعریفی...

- +