پیاده سازی مدل های کسب و کار تجارت الکترونیک

پیاده سازی مدل های کسب و کار تجارت الکترونیک

225,000تومان
موجودی: در انبار

در کتاب پیاده سازی مدل های کسب و کار تجارت الکترونیک کلیه جنبه های نظری و کاربردی مدل های کسب و کارتجارت الکترونیک و جایگاه آن در سازمان ها معرفی شده است. در بخش های دیگری از کتاب به کلیه مراحل پیاده سازی مدل های کسب و کار تجارت الکترونیک پرداخته شده است. در آخر نیز بهترین تجارب داخل و خارج کشور در این زمینه با شما خوانندگان گرامی به اشتراک گذاشته شده است.این کتاب به عنوان منبع اصلی درس پیاده سازی مدل های تجارت الکترونیک و درس مدل های کسب و کار الکترونیکی برای دانشجویان رشته های مهندسی و مدیریت فناوری اطلاعات مورد استفاده قرار میگیرد. خواندن این کتاب علاوه بر دانشجویان رشته های مدیریت، فناوری اطلاعات و کارآفرینی به کلیه مدیران کسب و کارهای نوپای اینترنتی نیز توصیه می گردد....

- +