مهندسی نرم افزار

مهندسی نرم افزار

12,500تومان
موجودی: موجود نمی باشد.

فرآیند توسعه نرم افزاری چابک -Agile- در بهار سال ۲۰۰۱ از طریق مطلبی با عنوان بیانیه چابک معرفی شد. وقتی یک تیم کوچک که همکاری زیادی بین اعضای آن وجود دارد و توسعه نرم افزاری اجایل را در برنامه کاری خود قرار میدهد، باعث افزایش کیفیت تولید، کارآیی گروه و تحویل به موقع محصول می شود. این امر باعث تحریک گروه های بزرگ تر میشود. که اصول چابک را در فضای کاری خود عمال نمایند. ...

- +