کسب و کار از دیدگاه اسلام

کسب و کار از دیدگاه اسلام

160,000تومان
موجودی: در انبار

اهمیت یادگیری مسائل مربوط به کسب و کار از دیدگاه اسلام و احکام مربوط به بازار و تاثیر یادگیری فقه بازار در کسب دآمدهای حلال بر کسی پوشیده نیست. فقه اسلامی با بهره گیری از منابع پربار و غنی خود (کتاب، سنت، عقل، عرف) توانسته است با در نظر گرفتن جنبه های مثبت و منفی زندگی بشری، بهترین راه‌حل‌ها را برای انسان‌ها قرار دهد. بنابراین اگر بخواهیم جامعه‌ای داشته باشیم که در آن صلح و صفا، صداقت و راستی، برادری و محبت، عدل و انصاف، همدردی و تعاون، اتحاد و هماهنگی وجود داشته باشد، باید با اجرای صحیح در احکام اقتصادیف حافظ انسانیت خود باشیم....

- +