مهندسی نرم افزار - تحلیل سیستم

مهندسی نرم افزار - تحلیل سیستم

100,000تومان
موجودی: موجود نمی باشد.

با توجه به اینکه اکثر ابهامات و ایرادات نرم افزارهای تولید شده در دیدگاه طراحی شی گرایی است؛ کتاب مهندسی نرم افزار-تحلیل سیستم (UML)، برآن شده است تا با درنظر گرفتن رئوس مطالب دانشگاهی و حرفه ای بحث مهندسی نرم افزار را با دید شی گرایی و با بکارگیری زبان طراحی UML ورژن ۲ پیش ببرد. این کتاب گامی در جهت آموزش صحیح و کاربردی تجزیه و تحلیل سیستم و مهندسی نرم افزار است. در این کتاب چگونگی آشنایی با UML و شی گرایی در تولید نرم افزار و طریقه اجرای آن و نحوه بکارگیری آن در یک پروژه بیان شده است. در این کتاب چند پروژه در نظر گرفته شده که از طراحی UML استفاده شده است....

- +