مهارت های مساله یابی و تصمیم گیری

مهارت های مساله یابی و تصمیم گیری

95,000تومان
موجودی: در انبار

تصمیم گیری فرآیندی است که تمامی افراد بشر در سراسر زندگی خود به نوعی با آن سر و کار دارند. لذا یادگیری مهارت های مساله یابی و تصمیم گیری خواهیم دید که چگونه دری در مقابلمان گشوده خواهد شد. اما گشودن این دروازه مستلزم آموختن و رعایت اصولی است که ما را با شیوه صحیح تصمیم گیری و پشت سر گذاشتن مشکلات آشنا می کند. این کتاب، کتاب فرآیند تصمیم گیری و حل مساله را بر اساس مصوبات وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورد بررسی قرار می دهد. فصل اول و دوم به مفهوم مساله یابی و فصل سوم و چهارم به مفهوم تصمیم گیری می پردازد....

- +