مهارت حل مسأله  و تصمیم گیری

مهارت حل مسأله و تصمیم گیری

120,000تومان
موجودی: در انبار

زندگی یعنی شبکه ای از تصمیمات،بر همین اساس نظام های آموزشی مختلف دنیا سعی بر آن دارند که مهارت حل مساله و تصمیم گیری را در برنامه های درسی خود بگنجانند. در کشور ما دانشگاه های مختلف دولتی ـ آزاد و علمی کاربردی با آگاهی از اهمیت و ضرورت برخورداری فراگیران خود از این مهارت حساس و سرنوشت ساز، واحدهای درسی خاصی را به نام همین مهارت در مجموعه ی دروس رشته های مختلف تحصیلی در نظر گرفته اند. کتاب مهارت حل مساله و تصمیم گیری به عنوان منبع درس مهارت حل مسله و تصمیم گیری تدوین شده تا برای تدریس واحدهای درسی مرتبط در دانشگاه های مختلف مناسب باشد و علاقمندان دیگر نیز بتوانند بعنوان مطالعه ی آزاد در مبحث مهارتهای زندگی و موفقیت نیز بهره ببرند....

- +