مبانی نوین کامپیوتر

مبانی نوین کامپیوتر

88,000تومان
موجودی: در انبار

در کتاب مبانی نوین کامپیوتر سعی شده است تا خواننده را با جدیدترین اصول و مبانی جدید ریز کامپیوتر ها از ابتدا تا امروز آشنا سازد. و او را در بررسی ویژگیها و دستاوردهای جدید یاری دهد. همچنین به جنبه نظری گرایش های مختلف علم کامپیوتر که شامل سخت افزار و نرم افزار می باشد، مورد بحث قرار گرفته و نیز بر اهمیت و نقش ابزارهای مختلف جدید ریز کامپیوترها که منطبق با تکنولوژی روز میباشد، مورد تاکید قرار گرفته است....

- +