جستجو

SOSTAC

55,000تومان قیمت بدون مالیات: 55,000تومان

اجرای اثربخش استراتژی

47,000تومان قیمت بدون مالیات: 47,000تومان

اخلاقیات در فروش

33,000تومان قیمت بدون مالیات: 33,000تومان

ارتباطات بازاریابی

50,000تومان قیمت بدون مالیات: 50,000تومان

استراتژی های بازرگانی بین المللی

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان

اصول و فنون مذاکره

35,000تومان قیمت بدون مالیات: 35,000تومان

اصول و مبانی فروش

30,000تومان قیمت بدون مالیات: 30,000تومان

این است بازاریابی

55,000تومان قیمت بدون مالیات: 55,000تومان

بازاریابی استراتژیک

130,000تومان قیمت بدون مالیات: 130,000تومان

بازاریابی اسلامی

32,000تومان قیمت بدون مالیات: 32,000تومان

بازاریابی خدمات مالی

134,000تومان قیمت بدون مالیات: 134,000تومان

بازاریابی رسانه های اجتماعی

58,000تومان قیمت بدون مالیات: 58,000تومان

بازاریابی عصبی و اصول اخلاقی

27,000تومان قیمت بدون مالیات: 27,000تومان

بازاریابی مد

40,000تومان قیمت بدون مالیات: 40,000تومان

برنامه ریزی ارتباطی در کمپین های انتخاباتی

22,000تومان قیمت بدون مالیات: 22,000تومان

تحقیقات بازاریابی کاربردی

27,000تومان قیمت بدون مالیات: 27,000تومان

تعالی فروش

48,000تومان قیمت بدون مالیات: 48,000تومان

جوامع مجازی برند

64,000تومان قیمت بدون مالیات: 64,000تومان

دموکراسی در افول

35,000تومان قیمت بدون مالیات: 35,000تومان

دیدگاههای اسلامی در بازاریابی

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان

دیکشنری تخصصی بازاریابی و نورومارکتینگ

54,000تومان قیمت بدون مالیات: 54,000تومان
نمایش 1 تا 21 از 42 (2 صفحه)