جستجو

آگهی نویسی متقاعد کننده

27,000تومان قیمت بدون مالیات: 27,000تومان
جدید

اخلاقیات در فروش

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان

ارتباطات بازاریابی

36,000تومان قیمت بدون مالیات: 36,000تومان

بازاریابی اسلامی

32,000تومان قیمت بدون مالیات: 32,000تومان

بازاریابی خدمات مالی - راهنمای بین المللی اصول و عمل

66,000تومان قیمت بدون مالیات: 66,000تومان

بازاریابی عصبی و اصول اخلاقی

27,000تومان قیمت بدون مالیات: 27,000تومان

تحقیقات بازاریابی کاربردی -براساس رویکردهای کم و کیفی پژوهش

27,000تومان قیمت بدون مالیات: 27,000تومان

دیدگاههای اسلامی در بازاریابی و رفتار مصرف کننده

42,000تومان قیمت بدون مالیات: 42,000تومان

دیکشنری تخصصی بازاریابی, نورومارکتینگ

28,000تومان قیمت بدون مالیات: 28,000تومان

رازهای بازاریابی استارتاپ‌ها

20,000تومان قیمت بدون مالیات: 20,000تومان
جدید

راهنمای طرح بازاریابی

28,000تومان قیمت بدون مالیات: 28,000تومان

روش های تحقیق در بازرگانی

22,000تومان قیمت بدون مالیات: 22,000تومان

فروش لوکس

27,000تومان قیمت بدون مالیات: 27,000تومان

مبانی و مدیریت بازاریابی

28,000تومان قیمت بدون مالیات: 28,000تومان
جدید

مدیریت بازاریابی استراتژیک

55,000تومان قیمت بدون مالیات: 55,000تومان

هک فروش

17,000تومان قیمت بدون مالیات: 17,000تومان
نمایش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)