وبلاگ

نقدهای مربوط به نظریه های سازمان و مدیریت

نقدهای مربوط به نظریه های سازمان و مدیریت

 حیات سازمان ها با طیفی از نظریه ها و مدل هایی که تلاش در توضیح چگونگی عملکرد سازمان ها و ارتباط آن با محیط دارد...

نظریه های  سازمان و مدیریت

نظریه های سازمان و مدیریت

بسیای از افراد فرض میکنند که نظریه های سازمان و مدیریت یک قاعده ذهنی و نظری است،..

انتخاب رویکردها و استراتژی های تحقیق در بازرگانی

انتخاب رویکردها و استراتژی های تحقیق در بازرگانی

 فکر جالب یا سوال تحقیق، نقطه شروع مشترک همه کارهای تحقیق در همه رشته های مطالعاتی است.

اهمیت تحقیقات بازرگانی

اهمیت تحقیقات بازرگانی

تحقیقات بازرگانی را می توان به عنوان یک فرآیند سیستماتیک و هدفمند جمع آوری، ثبت و تجزیه و تحلیل داده ها...

ریشه و تاریخچه سبک های هنری تاریخ هنر

ریشه و تاریخچه سبک های هنری تاریخ هنر

ریشه کلمه باروک به باور برخی از تاریخ نگاران هنر، به معنی مروارید با شکل نامنظم گفته می شود...

مدیریت و کنترل پروژه

مدیریت و کنترل پروژه

یک پروژه مجموعه ای از فعالیتها ست که برای دستیابی به منظور یا هدف خاصی انجام می گیرند. پروژه ها شامل فعالیت هایی هستند...

ویژگیها و فرآیند مدیریت استراتژیک

ویژگیها و فرآیند مدیریت استراتژیک

تغییرات و دگرگونیهای سریع و پیچیده جامعه و تاثیر آن بر رشد و توسعه شرکت ها...

مدیریت راهبردی در سازمان

مدیریت راهبردی در سازمان

مدیریت راهبردی به سازمان این امکان را میدهد که به شیوه ای خلاق و نوآور عمل کند و برای شکل دادن به آینده خود ...

مبانی ارتباطات انسانی

مبانی ارتباطات انسانی

 در داشتن ارتباطات دو دسته از رمزها و یا کدها شناسایی شده و استفاده می شوند...

تاثیر بهداشت روانی در محیط کار

تاثیر بهداشت روانی در محیط کار

دو عامل فیزیکی و انسانی می توانند بر بهداشت روانی کارکنان اثر مثبت یا منفی داشته باشند...

لزوم اهمیت به اخلاق حرفه ای در کار

لزوم اهمیت به اخلاق حرفه ای در کار

درابتدا مفهوم اخلاق حرفه ای به معنای اخلاق کار و اخلاق مشاغل به کار می رفت...

اصول روانشناسی کار

اصول روانشناسی کار

روانشناسی کار، به منظور بالا بردن رضایت از کار و بازده، از مکتب های نام ....

نمایش 85 تا 96 از 159 (14 صفحه)