وبلاگ

سبک های معماری مدرن

سبک های معماری مدرن

در قرن بیستم نظریه های جدید در علم مطرح گردیدکه بعدها تحولات اساسی در معماری پدید آورد...

آشنایی با معماری ارگانیک

آشنایی با معماری ارگانیک

انسان جدا از طبیعت نبوده و نیست، هر چند درادوار مختلف ساز جدایی را نواخته، هم چنان...

اهمیت فرهنگ سازی در شرکتها

اهمیت فرهنگ سازی در شرکتها

فرهنگ سازی به سادگی تبلیغات درونی نیست. تبلیغات درونی، تلاش هایی برای ارتباطات داخلی است...

مهارت های مساله یابی و تصمیم گیری

مهارت های مساله یابی و تصمیم گیری

تصمیم گیری فرآیندی است که تمامی افراد بشر در سراسر زندگی خود به نوعی با آن سر و کار دارند. لذا یادگیری مهارتهای مساله یابی ...

مهارت حل مساله و تصمیم گیری

مهارت حل مساله و تصمیم گیری

آموختن مهارت حل مساله و تصمیم گیری به منزله ی آموختن روش زندگی است و هیچ یک از افراد بی نیاز از آن نخواهند بود...

جایگاه واحدهای صنفی کوچک و متوسط در اقتصاد ایران

جایگاه واحدهای صنفی کوچک و متوسط در اقتصاد ایران

در سال های اخیر اهمیت و نقش واحدهای صنفی کوچک و متوسط، هم در کشورهای صنعتی و هم...

مدیریت تبلیغات در فرآیند بازاریابی و فروش

مدیریت تبلیغات در فرآیند بازاریابی و فروش

در دنیای امروز، تبلیغات به یک تجارت و صنعت بزرگ تبدیل شده است. تبلیغات هم یک صنعت است و هم...

طراحی کسب و کار الکترونیکی

طراحی کسب و کار الکترونیکی

تنها در حدود ۱۰ سال از فراگیر شدن و کاربرد عمومی اینترنت گذشته است و میزان نفوذ این تکنولوژی...

مدل های اخلاق حرفه ای و تصمیم گیری های اخلاقی

مدل های اخلاق حرفه ای و تصمیم گیری های اخلاقی

اولین مدل اخلاق حرفه ای در سال ۱۹۶۷ توسط"بارتلس" ارائه شد. او با در نظر گرفتن پیش فرض هایی...

اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای عبارت است از مجموعه  اصول و قواعد رفتاری و اخلاقی که حرفه های مختلف...

سبک های  مذاکره

سبک های مذاکره

در بسیاری از مواقع، نقطه نظر افراد آن طور که در ابتدا به نظر می آید در تضاد نیست...

پیاده سازی مدل های کسب وکار تجارت الکترونیک

پیاده سازی مدل های کسب وکار تجارت الکترونیک

در خصوص مدل های کسب وکار تجارت الکترونیک شایدبیشترین اظهار نظرها صورت گرفته است، اما...

نمایش 97 تا 108 از 141 (12 صفحه)