وبلاگ

تاریخچه روانشناسی کار

تاریخچه روانشناسی کار

روانشناسی کار عبارت است از علم بررسی مجموعه عوامل و متغیرهایی...

مدیریت سازمان ها و مراکز فرهنگی

مدیریت سازمان ها و مراکز فرهنگی

ساختار سازمانی به تنهایی ایجاد مزیت رقابتی نمی کند بلکه باید ساختار...

اصول و مبانی فروش

اصول و مبانی فروش

به طور یقین رشد سودآوری در بازار یکی از اهداف اصلی موسسات و بنگاه های اقتصادی است ...

مبانی و مدیریت بازاریابی

مبانی و مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی مفهومی بسیار فراتر از تلاش در جهت یافتن مشتریان بیشتر...

تحقیقات بازاریابی در ایران

تحقیقات بازاریابی در ایران

 تحقیقات بازاریابی در ایران، یک زبان نامفهوم برای هر دو طرف بوده و دلیل این امر ...

بهره وری و عوامل موثر بر آن

بهره وری و عوامل موثر بر آن

در حال حاضر، اهمیت بهره وری در افزایش تولید ملی پذیرفته شده است. وقتی بهره وری ...

بخش های مختلف  طرح کسب وکار و لزوم ایجاد آن

بخش های مختلف طرح کسب وکار و لزوم ایجاد آن

کسب وکار مانند سایر امور زندگی اصولی دارد که باید در یک فرآیند تدریجی آموخته شود...

مهارتها و قوانین کسب وکار

مهارتها و قوانین کسب وکار

راه اندازی کسب وکار با سرمایه کم، ویژگی ها و مزایای زیادی دارد. تعدادی از مشاغل و کسب و کارها...

نظریه های سازمان و مدیریت و مفهوم تصمیم گیری

نظریه های سازمان و مدیریت و مفهوم تصمیم گیری

این مقاله به بررسی انواع نظریه های سازمان و مدیریت مانند نظریه ی مدیریت علمی ..

اصول و مبانی مدیریت

اصول و مبانی مدیریت

دانش مدیریت از دیرباز در گنجینه معارف بشرموجود بوده و با گذشت زمان توانسته است...

اثرات بکار گیری IT در سازمان ها

اثرات بکار گیری IT در سازمان ها

تکنولوژی اطلاعات (Information Technology) با محوریت دانش و خرد گرایی انسان...

کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات

کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات (Information & Comunication Technology – ICT) بدون شک تحولات...

نمایش 97 تا 108 از 159 (14 صفحه)