وبلاگ

مهارت حل مساله و تصمیم گیری

مهارت حل مساله و تصمیم گیری

آموختن مهارت حل مساله و تصمیم گیری به منزله ی آموختن روش زندگی است و هیچ یک از افراد بی نیاز از آن نخواهند بود...

جایگاه واحدهای صنفی کوچک و متوسط در اقتصاد ایران

جایگاه واحدهای صنفی کوچک و متوسط در اقتصاد ایران

در سال های اخیر اهمیت و نقش واحدهای صنفی کوچک و متوسط، هم در کشورهای صنعتی و هم...

مدیریت تبلیغات در فرآیند بازاریابی و فروش

مدیریت تبلیغات در فرآیند بازاریابی و فروش

در دنیای امروز، تبلیغات به یک تجارت و صنعت بزرگ تبدیل شده است. تبلیغات هم یک صنعت است و هم...

طراحی کسب و کار الکترونیکی

طراحی کسب و کار الکترونیکی

تنها در حدود ۱۰ سال از فراگیر شدن و کاربرد عمومی اینترنت گذشته است و میزان نفوذ این تکنولوژی...

مدل های اخلاق حرفه ای و تصمیم گیری های اخلاقی

مدل های اخلاق حرفه ای و تصمیم گیری های اخلاقی

اولین مدل اخلاق حرفه ای در سال ۱۹۶۷ توسط"بارتلس" ارائه شد. او با در نظر گرفتن پیش فرض هایی...

اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای عبارت است از مجموعه  اصول و قواعد رفتاری و اخلاقی که حرفه های مختلف...

سبک های  مذاکره

سبک های مذاکره

در بسیاری از مواقع، نقطه نظر افراد آن طور که در ابتدا به نظر می آید در تضاد نیست...

پیاده سازی مدل های کسب وکار تجارت الکترونیک

پیاده سازی مدل های کسب وکار تجارت الکترونیک

در خصوص مدل های کسب وکار تجارت الکترونیک شایدبیشترین اظهار نظرها صورت گرفته است، اما...

تعاریف و مفاهیم مدل های کسب وکار

تعاریف و مفاهیم مدل های کسب وکار

با بررسی ادبیات موضوع می توان تعاریف مختلفی راپیدا کرد که هدف از یک مدل کسب وکار را به سادگی  شرح می دهد...

مخاطب شناسی از منظر تبلیغات

مخاطب شناسی از منظر تبلیغات

انسان یا مخاطب که اصلی ترین جزء محوری در تبلیغات است با ارکان تبلیغ ارتباطی مستقیم و اساسی دارد...

مخاطب شناسی  و انواع مخاطب

مخاطب شناسی و انواع مخاطب

از مخاطب تعاریف متعددی شده است. به طور کلی مخاطب کسی است که داوطلبانه ...

آشنایی با مفاهیم رسانه شناسی

آشنایی با مفاهیم رسانه شناسی

رسانه شناسی اصطلاحی جدید است که در سال ۱۹۷۹ درکتاب قدرت روشنفکری در فرانسه ظاهر میشود. 

نمایش 97 تا 108 از 137 (12 صفحه)