وبلاگ

ریشه و تاریخچه سبک های هنری تاریخ هنر

ریشه و تاریخچه سبک های هنری تاریخ هنر

ریشه کلمه باروک به باور برخی از تاریخ نگاران هنر، به معنی مروارید با شکل نامنظم گفته می شود...

مدیریت و کنترل پروژه

مدیریت و کنترل پروژه

یک پروژه مجموعه ای از فعالیتها ست که برای دستیابی به منظور یا هدف خاصی انجام می گیرند. پروژه ها شامل فعالیت هایی هستند...

ویژگیها و فرآیند مدیریت استراتژیک

ویژگیها و فرآیند مدیریت استراتژیک

تغییرات و دگرگونیهای سریع و پیچیده جامعه و تاثیر آن بر رشد و توسعه شرکت ها...

مدیریت راهبردی در سازمان

مدیریت راهبردی در سازمان

مدیریت راهبردی به سازمان این امکان را میدهد که به شیوه ای خلاق و نوآور عمل کند و برای شکل دادن به آینده خود ...

مبانی ارتباطات انسانی

مبانی ارتباطات انسانی

 در داشتن ارتباطات دو دسته از رمزها و یا کدها شناسایی شده و استفاده می شوند...

تاثیر بهداشت روانی در محیط کار

تاثیر بهداشت روانی در محیط کار

دو عامل فیزیکی و انسانی می توانند بر بهداشت روانی کارکنان اثر مثبت یا منفی داشته باشند...

لزوم اهمیت به اخلاق حرفه ای در کار

لزوم اهمیت به اخلاق حرفه ای در کار

درابتدا مفهوم اخلاق حرفه ای به معنای اخلاق کار و اخلاق مشاغل به کار می رفت...

اصول روانشناسی کار

اصول روانشناسی کار

روانشناسی کار، به منظور بالا بردن رضایت از کار و بازده، از مکتب های نام ....

تاریخچه روانشناسی کار

تاریخچه روانشناسی کار

روانشناسی کار عبارت است از علم بررسی مجموعه عوامل و متغیرهایی...

مدیریت سازمان ها و مراکز فرهنگی

مدیریت سازمان ها و مراکز فرهنگی

ساختار سازمانی به تنهایی ایجاد مزیت رقابتی نمی کند بلکه باید ساختار...

اصول و مبانی فروش

اصول و مبانی فروش

به طور یقین رشد سودآوری در بازار یکی از اهداف اصلی موسسات و بنگاه های اقتصادی است ...

مبانی و مدیریت بازاریابی

مبانی و مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی مفهومی بسیار فراتر از تلاش در جهت یافتن مشتریان بیشتر...

نمایش 73 تا 84 از 143 (12 صفحه)