وبلاگ

سازمان ها و فرهنگ سازمانی

سازمان ها و فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است...

مقدمه ای بر نوآوری فناورانه

مقدمه ای بر نوآوری فناورانه

در اینجا نوآوری فناورانه به مثابه توسعه جدید به روشی است که افراد کنترل شان را بر محیط افزایش می دهند...

برنامه ریزی نیروی انسانی

برنامه ریزی نیروی انسانی

برنامه ریزی نیروی انسانی مثل هر یک از انواع برنامه ریزی ها، وسیله ای برای کسب مقصود است...

تکامل تئوری سازمان

تکامل تئوری سازمان

وضعیت کنونی تئوری سازمان، ما حصل یک فرآیند تکاملی است. با گذشت دهه های متمادی...

انواع مدلهای کسب وکار

انواع مدلهای کسب وکار

مدل های کسب و کار شرکت ها یکی از عوامل اصلی در میزان موفقیت عملکرد آنها ست. 

مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

تا به حال هیچ فناوری اطلاعاتی نتوانسته هر چهار مرحله دانش را پوشش دهد.

آشنایی با مدیریت دانش و کاربردهای آن

آشنایی با مدیریت دانش و کاربردهای آن

مدیریت دانش یک مدل کسب وکار نظام یافته داخلی است که به تازگی در حیطه علوم و سازمانها پدیدار شده 

بازاریابی اسلامی

بازاریابی اسلامی

تا به امروز مسائل مربوط به بازاریابی اسلامی در میان دانشگاهیان، دانشجویان، متخصصان و مصرف کنندگان ...

مصرف گرایی و مصرف در بستر اسلامی

مصرف گرایی و مصرف در بستر اسلامی

تعدادی زیادی از مسلمانان جهان، فراهم کننده بسیاری از بخش های جذاب بازار هستند. این موضوع...

دیدگاه ها، تعاریف و مفاهیم مرتبط با بهره وری

دیدگاه ها، تعاریف و مفاهیم مرتبط با بهره وری

واژه بهره وری برای نخستین بار به وسیله  فرانسواکنه، ریاضیدان و اقتصاددان طرفدار مکتب فیزیوکراسی به کار برده شد. 

مدیریت کسب و کار و بهره وری

مدیریت کسب و کار و بهره وری

کسب و کار مانند سایر امور زندگی اصولی دارد که باید در یک فرآیند تدریجی آموخته شود...

سرپرستی واحدهای کسب وکار

سرپرستی واحدهای کسب وکار

حوزه سرپرستی واحدهای کسب وکار یکی از چالش برانگیزترین حوزه های مدیریتی سازمان است ...

نمایش 73 تا 84 از 159 (14 صفحه)